Carta universitara Erasmus
Retele universitare Erasmus
Retele structurale Erasmus
Proiecte Erasmus de dezvoltare a programelor de studiu
Modernizarea invatamantului superior
Cooperarea dintre institutiile de invatamant superior si intreprinderi
Campusuri virtuale Erasmus
Masuri acompaniatoare Erasmus

Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale
Programul Tineret in actiune
Europass
Eurodesk
Portalul Student Erasmus
EST - European Shared Treasure
Link-uri Utile
Adam
EVE
Programul de burse si cooperare inter institutionala finantat prin mecanismul SEE


Actiuni centralizate

Infiintat in 1987, Erasmus este cel mai important program de invatamant si formare profesionala din Uniunea Europeana in ceea ce priveste mobilitatea si cooperarea la nivelul invatamantului superior in Europa. Diferitele sale actiuni se adreseaza nu doar studentilor care doresc sa studieze si sa munceasca in strainatate, ci si profesorilor si altor categorii de personal, chiar din intreprinderi, care intentioneaza sa predea in strainatate, ca si personalului din universitati care doreste sa urmeze cursuri de formare in strainatate. In plus, programul sprijina institutiile de invatamant superior care doresc sa coopereze prin programe intensive, retele academice si proiecte multilaterale, precum si sa creeze legaturi cu mediul de afaceri.
 
Obiective specifice:
 • Sa sprijine realizarea unui spatiu european al invatamantului superior
 • Sa consolideze contributia invatamantului superior si a invatamantului profesional avansat la procesul de inovare.
Obiective operationale:
 • Sa imbunatateasca calitatea si sa creasca volumul mobilitatii studentilor si a personalului educational in intreaga Europa, astfel incat, pana in 2012, in cadrul programului Erasmus si al programelor predecesoare, mobilitatea sa ajunga la cel putin 3 milioane de participanti
 • Sa imbunatateasca calitatea si sa creasca volumul de cooperare multilaterala intre institutiile de invatamant superior din Europa;
 • Sa creasca gradul de transparenta si compatibilitate intre diplomele obtinute in institutiile de invatamant superior si de formare profesionala avansata din Europa;
 • Sa imbunatateasca calitatea si sa creasca volumul de cooperare intre institutiile de invatamant superior si intreprinderi;
 • Sa faciliteze dezvoltarea de practici inovatoare in educatia si formarea la nivel tertiar si transferul acestora, inclusiv de la o tara participanta la altele;
 • Sa sprijine dezvoltarea continuturilor, serviciilor, metodelor pedagogice si practicilor inovatoare pe baza TIC in invatarea pe tot parcursul vietii.
Cine poate participa?
 • Studenti si cursanti care invata in toate formele de invatamant si formare la nivel
 • tertiar
 • Institutii de invatamant superior, conform precizarilor statelor membre ale UE si
 • ale altor tari participante
 • Profesori, formatori si alte categorii de personal din aceste institutii
 • Personal din intreprinderi implicat in activitati de predare
 • Asociatii si reprezentanti ai celor implicati in invatamantul superior, inclusiv
 • asociatii de studenti, de universitati si de profesori/formatori
 • Intreprinderi, parteneri sociali si alti reprezentanti din viata activa
 • Organizatii publice si private, inclusiv organizatii non-profit si ONG-uri, cu
 • responsabilitati in domeniul organizarii si asigurarii invatamantului si formarii la
 • nivel local, regional si national.
 • Centre de cercetare si organisme interesate de invatarea pe tot parcursul vietii
 • Organisme care ofera servicii de orientare, consiliere si informare
Reguli specifice de eligibilitate:
 • Pentru a fi eligibile in acest program, institutiile de invatamant superior trebuie sa detina o Carta universitara Erasmus (EUC). Cu toate acestea, programul Erasmus este deschis unui larg spectru de actori (intreprinderi, parteneri sociali, centre de cercetare). Acestora nu li se cere sa solicite o Carta universitara Erasmus pentru a organiza plasamentul studentilor sau pentru a participa la proiecte multilaterale, retele sau la masurile acompaniatoare.
 • In ceea ce priveste plasamentul studentilor Erasmus, institutiile de invatamant superior trebuie sa detina o Carta universitara Erasmus extinsa (pentru detalii, vezi informatiile specifice despre EUC), iar consortiile de plasament trebuie sa detina un Certificat Erasmus de plasament in consortii.
 • Pe durata studiilor, o persoana poate primi maximum doua granturi Erasmus: un grant pentru o perioada de studii si unul pentru plasament.
 • Pentru realizarea mobilitatii, tara de origine sau tara gazda trebuie sa fie stat membru al UE.
 • Cel putin una dintre organizatiile participante la un consortiu trebuie sa fie dintr-un stat membru al UE.


AGENTIA NATIONALA
PENTRU PROGRAME COMUNITARE IN
DOMENIUL EDUCATIEI SI FORMARII PROFESIONALE
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
    ADRESA NOASTRA
Splaiul Independentei, nr. 313,
Biblioteca Centrala a Universitatii Politehnica Bucuresti,
Corp A, etajul 1, Sector 6, 060042, Bucuresti, Romania
PAGINATA.COM