Noutati
Documente
Cine poate participa
Cum puteti participa
Info beneficiari
Actiuni
Statistici
Contact
Scurt istoric

Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale
Programul Tineret in actiune
Europass
Eurodesk
Portalul Student Erasmus
EST - European Shared Treasure
Link-uri Utile
Adam
EVE
Programul de burse si cooperare inter institutionala finantat prin mecanismul SEE


Structura

Comisia Europeana a mandatat Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura sa implementeze programul de cooperare universitara Erasmus Mundus. Agentia publica anual (in februarie/martie) Apeluri la propuneri, care descriu procedura de candidatura, termenele limita, criteriile de evaluare si prioritatile in selectie. Puteti consulta Apelurile la propuneri in sectiunea "Documente".
 
La nivelul fiecarui stat participant exista, de asemenea, centre de informare si contact ("structuri nationale"), care ofera sprijin si asistenta studentilor, cadrelor didactice, cercetatorilor si personalului administrativ universitar. De asemenea, structurile nationale organizeaza evenimente de informare si promovare la nivel regional/local, monitorizeaza desfasurarea proiectelor si comunica frecvent cu Comisia Europeana, in vederea imbunatatirii managementului programului.
 
Aici puteti consulta lista structurilor nationale.

Noua faza a programului include trei actiuni:

ACTIUNEA 1: implementarea unor programe comune de master (1A) sau doctorat (1B) si finantarea activitatilor de mobilitate
 • Programele comune trebuie dezvoltate si implementate de catre un consortiu de institutii de invatamant superior
 • Pot participa univ europene si non-europene ca full partners
 • Pot participa si centre de cercetare, firme etc. (ca parteneri asociati)
 • Burse pentru:
  • Finantarea perioadelor de mobilitate ale studentilor care urmeaza sa studieze in cadrul acestor programe comune
  • Finantarea stagiilor de predare/cercetare de scurta durata, care vizeaza subiectele predate in cadrul acestor programe comune
1A Programe masterale comune
 • Consortiu: universitati din cel putin trei tari eligibile (minim una EU)
 • Durata de 1-2 ani (60-120 credite)
 • Consortiul trebuie sa rezerve un nr de locuri pentru studentii EM (UE/non-UE) ce urmeaza sa fie selectati de catre univ partenere
 • Mobilitatile studentesti trebuie sa se desfasoare in cel putin 2 tari reprezentate in consortiu
 • Presupune obtinerea unor diplome comune (duble/multiple)
 • Candidatura trebuie depusa de catre o institutie de inv superior care beneficiaza deja de Erasmus University Charter
 • Universitatile din state terte pot fi parteneri cu drepturi depline, contribuind la dezvoltarea, implementarea si evaluarea programelor comune si putand oferi diplome la finalizarea acestora
 • Prioritate acordata sustenabilitatii - derularea programelor dincolo de perioada de finantare EM
 • Criterii/proceduri comune de admitere, selectie si evaluare
 • Structura si continutul programului trebuie sa fie finalizate in momentul depunerii candidaturii, iar institutiile partenere trebuie sa fie pregatite sa-l implementeze pentru cel putin 5 ani academici consecutivi
 • Burse de pana la 2 ani pentru studenti din UE sau state terte, selectati de catre consortiu
 • Burse (de maxim 3 luni) pentru cadre didactice si cercetatori din UE sau state terte
 • Tipuri de burse de masterat:
  • Cat. A: studenti provenind din state terte, care nu sunt rezidenti ai statelor candidate eligibile sau nu si-au desfasurat activitatea intr-unul din aceste state pentru mai mult de 12 luni in ultimii 5 ani
  • Cat. B: toti ceilalti (candidatii selectati trebuie sa fi obtinut deja o diploma de licenta. Un candidat poate primi o bursa in cadrul unui program de masterat EM o singura data).
1B Programe doctorale comune
  • Consortiu: institutii acreditate sa ofere programe/diplome doctorale din cel putin trei tari eligibile (minim una UE)
  • Include mobilitati pentru candidati doctorali selectati de catre fiecare consortiu in parte
  • Include activitati de studiu/formare/cercetare in cel putin doua tari partenere
  • Presupune obtinerea unor diplome comune (duble/multiple)
  • Prioritate acordata temelor inter- sau transdisciplinare
  • Criterii/proceduri comune de admitere, selectie si evaluare
  • Burse de pana la 3 ani pentru studenti din UE sau state terte, selectati de catre consortiu
  • Consortiul poate include firme, centre de cercetare etc.
  • Studentii pot urma programul doctoral in cotutela
  • Structura si continutul programului trebuie sa fie finalizate in momentul depunerii candidaturii, iar institutiile partenere trebuie sa fie pregatite sa-l implementeze pentru cel putin 5 ani academici consecutivi
  • Studentii trebuie sa finalizeze programul doctoral in maxim 4 ani
  • Tipuri de burse doctorale:
   • Cat. A: candidati doctorali provenind din state terte, care nu sunt rezidenti ai statelor candidate eligibile sau nu si-au desfasurat activitatea intr-unul din aceste state pentru mai mult de 12 luni in ultimii 5 ani
   • Cat. B: toti ceilalti
  • Un candidat poate fi selectat pentru o bursa doctorala EM o singura data.
ACTIUNEA 2: Parteneriate Erasmus Mundus

Parteneriate Erasmus Mundus intre institutii de invatamant superior europene si din tari terte, ca baza pentru cooperarea structurata, schimb si mobilitate la toate nivelurile invatamantului superior, inclusiv un sistem de burse. Pot participa studenti, cadre didactice, cercetatori, personal administrativ.
  • Utilizarea mecanismelor de selectie, evaluare, monitorizare sau recunoastere academica dezvoltate in Erasmus
  • Program de mobilitati academice asociat parteneriatelor:
   • Burse de la 3 luni la 3 ani
   • Studenti, cadre didactice, cercetatori si personal administrativ
   • Mobilitatile nu vizeaza programe specifice (orice program de mobilitati universitare disponibil in cadrul parteneriatului este eligibil)
   • Prioritate acordata grupurilor dezavantajate
Lista cursurilor de master aprobate si datele de contact ale consortiilor pot fi consultate aici.
 
ACTIUNEA 3: Promovarea invatamantului superior european

Activitati de promovare, schimb de experienta, asistenta, care vizeaza dezvoltarea atractivitatii invatamantului superior european, ca destinatie de studii si centru de excelenta la nivel mondial.Proiectele dezvoltate in cadrul acestei actiuni ofera sprijin pentru activitati de dezvoltare a vizibilitatii si accesibilitatii institutiilor europene de invatamant superior. De asemenea, sunt vizate probleme de interes comun, cum ar fi recunoasterea reciproca a diplomelor si calificarilor sau sistemul de credite.
 • Initiative transnationale (proiecte, studii, evenimente comune) care vizeaza cresterea vizibilitatii si atractivitatii inv superior european la nivel mondial.
 • Posibile teme: accesul la educatie, asigurarea calitatii, recunoastere si echivalare, dezvoltare curriculara, mobilitati etc.
 • Cooperare cu organizatii relevante (parteneri sociali, firme publice sau private etc.)
Proiecte selectate in cadrul primei faze a programului (nota: numerotarea actiunilor este diferita de cea din Decizia de infiintare a fazei a doua):
 
 


AGENTIA NATIONALA
PENTRU PROGRAME COMUNITARE IN
DOMENIUL EDUCATIEI SI FORMARII PROFESIONALE
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
    ADRESA NOASTRA
Splaiul Independentei, nr. 313,
Biblioteca Centrala a Universitatii Politehnica Bucuresti,
Corp A, etajul 1, Sector 6, 060042, Bucuresti, Romania
PAGINATA.COM