EURYDICE, EUROPASS, EUROPEAN LABEL
Contact Europass

Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale
Programul Tineret in actiune
Europass
Eurodesk
Portalul Student Erasmus
EST - European Shared Treasure
Link-uri Utile
Adam
EVE
Programul de burse si cooperare inter institutionala finantat prin mecanismul SEE


Europass

Pagina de fata ofera doar o prezentare succinta a Portofoliului Europass. Pentru detalii, instructiuni si acces gratuit la documentele Europass, folositi site-ul national EUROPASS.

Europass este portofoliu personal de documente pe care cetatenii il pot folosi pentru a-si face cunoscute calificarile si competentele in Europa, in vederea facilitarii accesului pe piata muncii sau al accesului la programe de educatie si formare. Nu este vorba de un instrument de validare sau recunoastere oficiala a competentelor si calificarilor, ci de o platforma comuna de prezentare a acestora, care facilizeaza recunoasterea lor la nivel european.

Programul Europass a fost infiintat prin Decizia nr. 2241/2004/EC a Parlamentului European si a Consiliului UE (15 decembrie 2004), care vizeaza crearea unui cadru de asigurare a transparentei calificarilor si competentelor in spatiul european.

In Romania, Centrul National Europass (CNE) a fost infiintat prin Hotararea de Guvern nr. 67 din 24 ianuarie 2007 privind participarea Romaniei la programele comunitare. CNE este parte a Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP), agentie care administreaza, la nivel national, Programul de invatare pe tot parcursul vietii, Erasmus Mundus si Tineret in actiune.  Aici puteti afla mai multe cu privire la misiunea ANPCDEFP, organizare si personal.

Centrul National Europass:
 • Dezvolta si implementeaza strategia nationala Europass,
 • Deruleaza activitati de informare si promovare a activitatilor Europass,
 • Coordoneaza procesul de eliberare a documentelor Europass, impreuna cu institutiile abilitate,
 • Ofera sprijin in completarea si emiterea documentelor Europass,
 • Valideaza solicitarile de eliberare a Documentelor de Mobilitate,
 • Gestioneaza baza de date a utilizatorilor Europass,
 • Coordoneaza reteaua de promotori Europass care organizeaza si desfasoara activitati de informare / promovare la nivel local si regional. Reteaua de promotori Europass a fost creata pentru a asigura Programului Europass vizibilitate la nivel national; in aceasta retea sunt implicati reprezentanti ai Inspectoratelor Scolare Judetene, dar si din alte institutii de invatamant;
 • Ofera sprijin in completarea si emiterea Certificatelor Youthpass in cadrul proiectelor derulate prin programul Tineret in Actiune.
 
Portofoliul Europass cuprinde cinci documente:

1 Curriculum vitae Europass
 • Este documentul de baza al cadrului comun de asigurare a transparentei competentelor si calificarilor;
 • Inlocuieste formatul de CV european, lansat in 2002;
 • Se completeaza individual, permitand prezentarea calificarilor, aptitudinilor si competentelor intr-o ordine logica.

2 Pasaportul lingvistic Europass
 • Instrument de auto-evaluare a competentelor lingvistice, in vederea facilitarii accesului la educatie, formare profesionala sau pe piata muncii;
 • A fost creat de catre Consiliul Europei, ca parte a Portofoliului Lingvistic European (care cuprinde, in plus, Biografia lingvistica si Dosarul);
 • Se completeaza individual si poate fi anexat CV-ului Europass.

3 Suplimentul Europass la Certificatul professional
 • Poate fi obÅ£inut de orice persoană care posedă o diplomă de formare vocaÅ£ională sau un certificat de competenţă profesională emise de un furnizor autorizat de CNFPA;
 • Clarifica si face mai usor de inteles informatiile continute in Certificatul original;
 • Suplimentul nu reprezinta un substitut al Certificatului original sau un sistem de recunoastere sau validare a competentelor profesionale;
 • Este util pentru cei care doresc sa urmeze cursuri (de specializare, calificare, recalificare) sau pentru angajare (mai ales cand e vorba de o institutie de educatie / formare sau de un angajator dintr-o alta tara europeana).
 • Clarifica si face mai usor de inteles informatiile continute in diploma de licenta;
 • Nu reprezinta un substitut al diplomei originale sau un sistem de recunoastere sau validare a cunostintelor sau competentelor;
 • Este eliberat de catre institutia de invatamant superior care a eliberat diploma de licenta.
 • Prezinta o perioada de activitate organizata intr-o alta tara europeana (state membre UE, statele EFTA / EEA si tarile candidate), in vederea invatarii sau a formarii profesionale. Perioada respectiva este numita experienta de mobilitate Europass. Poate fi vorba despre efectuarea unui stagiu de formare profesionala intr-o firma, derularea unui stagiu de voluntariat intr-un ONG, participarea la un program de mobilitate academica sau schimburi universitare etc.
 • Experienta de mobilitate Europass este monitorizata de doua institutii aflate in parteneriat – una in tara de origine, cealalta in tara gazda. In cadrul acestui parteneriat, cele doua institutii stabilesc de comun acord obiectivele, continutul si durata mobilitatii. De asemenea, fiecare participant urmeaza sa fie ghidat si sprijinit de un mentor pe durata mobilitatii;
 • Fiecare mobilitate trebuie sustinuta de un parteneriat intre doua organizatii din tari diferite. Organizatiile partenere pot fi scoli, universitati, centre de formare, firme, ONG-uri, centre de cercetare etc.;
 • Perioadele de mobilitate sunt recunoscute si certificate de catre institutia de origine si institutia gazda.

Toate documentele Europass se elibereaza gratuit. Utilizarea lor este utila in perspectiva angajarii, a accesului la programe de educatie / formare, indiferent de nivel si domeniu de activitate, sau pur si simplu pentru a avea o imagine mai clara cu privire la cunostintele, calificarile si competentele dvs., pentru organizarea propriului parcurs de dezvoltare si formare.


AGENTIA NATIONALA
PENTRU PROGRAME COMUNITARE IN
DOMENIUL EDUCATIEI SI FORMARII PROFESIONALE
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
    ADRESA NOASTRA
Splaiul Independentei, nr. 313,
Biblioteca Centrala a Universitatii Politehnica Bucuresti,
Corp A, etajul 1, Sector 6, 060042, Bucuresti, Romania
PAGINATA.COM