Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale
Programul Tineret in actiune
Europass
Eurodesk
Portalul Student Erasmus
EST - European Shared Treasure
Link-uri Utile
Adam
EVE
Programul de burse si cooperare inter institutionala finantat prin mecanismul SEE


Arhiva ParteneriatePot contracta numai candidatii declarati APROBATI in Tabelul cu Rezultatele evaluarii la Parteneriate - runda 19 februarie 2010, aflat pe site-ul AN la sectiunea Leonardo da Vinci /Noutati.
In vederea contractarii, beneficiarul (candidatul aprobat):
 • acceseaza documentul numit Model de contract AN-Beneficiar de pe site-ul AN din sectiunea Leonardo da Vinci/Parteneriate/Contractare/ Contract 2010 si completeaza in acest document , in spatiile marcate, urmatoarele informatii referitoare la:
  • institutia pe care o reprezinta:
   • Denumirea oficiala a institutiei beneficiare
   • Forma oficiala de organizare
   • Cod fiscal
   • Adresa oficiala completa
   • Telefon
   • Fax
   • Dna./Dl. nume si prenume, functie reprezentant legal,
   • Contul bancar in EURO:
    • Numele titularului de cont:
    • Numele Bancii:
    • Numele sucursalei:
    • Adresa Sucursalei/Bancii:
    • Codul IBAN al acestui cont:
    • Codul BIC (SWIFT):
   • Contul bancar in LEI:
    • Numele titularului de cont:
    • Numele Bancii:
    • Numele sucursalei:
    • Adresa Sucursalei/Bancii:
    • Codul IBAN al acestui cont:
    • Codul BIC (SWIFT):
  • suma totala maxima de EURO. (cea din coloana Buget aprobat din tabelul cu rezultatele procesului de evaluare proiecte de Parteneriat Leonardo da Vinci runda 19 februarie 2010)
  • numarul minim de mobilitati transnationale
  • avans de EURO, reprezentand 80% din suma maxima a grantului total.
 • tipareste contractul in doua exemplare ;
 • trimite prin posta pana la data de 01.10.2010 la AN cele doua exemplare semnate de reprezentantul legal al institutiei si stampilate.
Dupa data de 01.10.2010 AN isi rezerva dreptul de a declara proiectele necontractate.

AGENTIA NATIONALA
PENTRU PROGRAME COMUNITARE IN
DOMENIUL EDUCATIEI SI FORMARII PROFESIONALE
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
    ADRESA NOASTRA
Splaiul Independentei, nr. 313,
Biblioteca Centrala a Universitatii Politehnica Bucuresti,
Corp A, etajul 1, Sector 6, 060042, Bucuresti, Romania
PAGINATA.COM