Selectie Mobilitati
Contractare
Mobility Tool
Resurse pentru implementare
Cum se poate candida
Asa da - Exemple de buna practica
Asa nu
Intrebari frecvente
Compendii - Mobilitati
Contact
Noutati

Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale
Programul Tineret in actiune
Europass
Eurodesk
Portalul Student Erasmus
EST - European Shared Treasure
Link-uri Utile
Adam
EVE
Programul de burse si cooperare inter institutionala finantat prin mecanismul SEE


Proiecte de Mobilitate Leonardo da Vinci

Depunerea candidaturilor (procesul de selectie)  pentru astfel de proiecte are loc o singura data pe an, de obicei in luna februarie. Informatiile referitoare la procesul de selectie se gasesc in Apelul National pentru Propuneri de Proiecte, apel care este publicat anual pe site-ul Agentiei Nationale, de obicei in luna decembrie.

Persoanele fizice pot participa la un proiect de mobilitate (pot beneficia de finantare din fonduri Leonardo da Vinci pentru un plasament de formare profesionala intr-o alta tara europeana) numai daca au fost selectate de o institutie/organizatie care deruleaza un proiect de Mobilitate Leonardo da Vinci. 

DESCRIEREA PROIECTELOR DE MOBILITATE


Pentru derularea de proiecte Leonardo da Vinci pot fi finantate numai institutii/organizatii declarate eligibile in Decizia Consiliului 1720/2006 privind Programul de Invatare pe Tot Parcursul Vietii. Institutiile/organizatiile eligibile sunt mentionate pe aceasta pagina la rubrica "CINE POATE CANDIDA".

Scopul acestor proiecte este formarea profesionala a unor persoane selectate de institutiile/organizatiile care deruleaza proiectele, prin mobilitati transnationale (plasamente in institutii/organizatii din alte tari europene care participa la Programul de Invatare pe Tot Parcursul Vietii).

Proiectele presupun asocierea in parteneriat a cel putin unei institutii/organizatii eligibile din Romania cu cel putin o institutie dintr-o tara participanta la Programul de Invatare pe Tot Parcursul Vietii.

Pot fi finantate in Romania doar institutii/organizatii cu personalitate juridica romana, intregistrate in Romania.

Aceste proiecte sunt de 2 tipuri:


 •      Plasamente de formare
 •      Mobilitatea profesionistilor in formare profesionala  (Schimb de experienta)
Etapele principale de implementare ale unui proiect de mobilitate Leonardo da Vinci sunt:

 • Informarea si selectia participantilor la formarea profesionala;
 • Pregatirea lingvistica, pedagogica si culturala a participantilor;
 • Formarea profesionala a participantilor intr-o institutie din alta tara;
 • Raportarea.

1. Plasamente de formare

Plasamentul de formare este perioada de formare profesionala si/sau experienta practica petrecuta de o persoana intr-o intreprindere sau organizatie de formare dintr-o alta tara.

Scopul acestei activitati este sa sprijine participantii sa se adapteze la noile cerinte ale pietii muncii din Comunitatea Europeana, sa dobandeasca abilitati specifice si o mai buna intelegere a culturii economice si sociale ale tarii gazda.

In functie de persoanele care participa la plasamentele de formare, proiectele sunt de doua tipuri ( de doua grupuri tinta diferite):
 • Informarea si selectia participantilor la formarea profesionala;
 • Pregatirea lingvistica, pedagogica si culturala a participantilor;
 • Formarea profesionala a participantilor intr-o institutie din alta tara;
 • Raportarea.
1.1. Persoane aflate in formare profesionala initiala (grup tinta "IVT")

Proiectele cu grupul tinta IVT au urmatoarele caracteristici:
 • Participanti: tineri - ucenici, elevi, persoane care sunt integrate intr-un sistem de formare initiala  (cu exceptia invatamantului universitar)
 • Durata mobilitatii (a perioadei de formare profesionala in alta tara): 2-39 saptamani (1 saptamana = 7 zile);
 • Finantare acordata pentru:
  • pregatire, 
  • administrare si monitorizare,
  • subzistenta,
  • transport international (numai pentru mobilitati care dureaza maxim 12 saptamani).
Tinerii minori pot fi acompaniati, la cerere,  de persoane insotitoare, in urmatoarele conditii:
 •  un insotitor la un grup de minim 7 tineri minori (care-si pastreaza acest statut pe toata durata plasamentului);
 • pentru insotitor se finanteaza subzistenta si transportul international.  
1.2 Persoane pe piata muncii (grup tinta "PLM")

Proiectele cu grupul tinta PLM au urmatoarele caracteristici
 • Participanti: adulti - muncitori, angajati,  someri, persoane autorizate sau disponibile pe piata muncii, absolventi;
 • Durata mobilitatii (a perioadei de formare profesionala in alta tara): 2-26 saptamani (1 saptamana = 7 zile);
 • Finantare acordata pentru:
  • pregatire, 
  • administrare si monitorizare,
  • subzistenta,
  • transport international (numai pentru mobilitati care dureaza maxim 12 saptamani).
2.  Mobilitatea profesionistilor in formare profesionala (grup tinta "VETPRO") -Schimb de experienta

Un astfel de proiect reprezinta un schimb de experienta sau dezvoltare profesionala (transferul, imbunatatirea sau actualizarea de competenete si/sau de metode si practici inovatioare in domeniul formarii profesionale) pentru profesionisti in educatie si formare profesionala (precum profesori, formatori, personal de formare profesionala, consilieri in orientare profesionala, cu planificarea formarii profesionale, cu orientarea profesionala din inteprinderi, manageri de resurse umane din cadrul inteprinderilor).

Proiectele cu grupul tinta VETPRO au urmatoarele caracteristici:
 • Participanti: formatori, cadre didactice care predau discipline tehnice sau vocationale, consilieri in orientare in cariera, mentori din intreprinderi, responsabili resurse umane, responsabili cu formarea profesionala;
 • Durata mobilitatii(a perioadei de formare profesionala in alta tara): : 1-6 saptamani (1 saptamana = 7 zile);
 • Finantare acordata pentru:
  • pregatire, 
  • administrare si monitorizare,
  • subzistenta,
  • transport international.

CINE POATE CANDIDA 

In conformitate cu Decizia Consiliului 1720/2006 privind Programul de Invatare pe Tot Parcursul Vietii, accesul la acest program este deschis institutiilor si organismelor publice/private si anume:
 
 • Institutii sau organizatii furnizoare de invatare in domeniile acoperite de programul sectorial Leonardo da Vinci ;

 • Asociatii sau reprezentantii celor implicati in educatie si formare profesionala, inclusiv asociatiile elevilor, parintilor si cadrelor didactice;

 • Intreprinderi, parteneri sociali sau alti reprezentanti ai pietii muncii, inclusiv camerele de comert si organizatiile de comert;

 • Organisme furnizoare de servicii de orientare, consiliere si informare privind orice aspect al invatarii pe tot parcursul vietii;

 • Organisme responsabile de sistemele si politicile referitoare la orice aspect al invatarii pe tot parcursul vietii si la educatia si formarea profesionala la nivel local, regional si national;

 • Centre de cercetare si organisme ce privesc aspecte ale invatarii pe tot parcursul vietii;

 • Institutii de invatamant superior;

 • Organizatii non-profit, voluntariate, ONG-uri; 
   


AGENTIA NATIONALA
PENTRU PROGRAME COMUNITARE IN
DOMENIUL EDUCATIEI SI FORMARII PROFESIONALE
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
    ADRESA NOASTRA
Splaiul Independentei, nr. 313,
Biblioteca Centrala a Universitatii Politehnica Bucuresti,
Corp A, etajul 1, Sector 6, 060042, Bucuresti, Romania
PAGINATA.COM