Rezultate selectie
Contractare
Resurse pentru implementare
Informatii pentru incepatori
Exemple de buna practica
Intrebari frecvente
Compendii
Contact
Noutati
Arhiva Parteneriate

Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale
Programul Tineret in actiune
Europass
Eurodesk
Portalul Student Erasmus
EST - European Shared Treasure
Link-uri Utile
Adam
EVE
Programul de burse si cooperare inter institutionala finantat prin mecanismul SEE


Parteneriate Leonardo da Vinci

Depunerea candidaturilor (procesul de selectie) pentru astfel de proiecte are loc o singura data pe an, de obicei in luna februarie. Informatiile referitoare la procesul de selectie se gasesc in Apelul National pentru Propuneri de Proiecte, apel care este publicat anual pe site-ul Agentiei Nationale, de obicei in luna decembrie.

INFORMATII GENERALE
 
Un parteneriat Leonardo da Vinci reprezinta un cadru de lucru pentru activitati de cooperare la scara redusa intre organizatii care lucreaza in domeniul educatiei vocationale si formarii profesionale si care vor aborda teme de interes reciproc pentru organizatiile participante.

Unele proiecte se pot concentra mai mult pe participarea activã a formabililor, în timp ce altele se vor concentra pe colaborarea dintre profesori, formatori sau profesionisti VET.
 
Parteneriatul trebuie sã cuprindã parteneri din cel putin 3 tãri participante. Unul din parteneri trebuie sã fie coordonator.  Se recomandã  insistent  ca în etapa de  depunere a candidaturii sã se indice care din parteneri se oferã sã preia rolul de coordonator, în cazul în care coordonatorul initial nu este selectat.

Colaborarea poate sã cuprindã nu numai scoli sau institutii VET, ci si întreprinderi, parteneri sociali sau alte pãrti interesate VET.  Colaborarea se poate realiza la nivel national, regional sau local, dar si la nivel sectorial, cum ar fi în cadrul domeniilor VET sau sectoarelor economice.
 
Parteneriatele Leonardo da Vinci sunt o modalitate excelenta de a initia activitati de invatare reciproca pentru folosirea instrumentelor comune descrise in cadrul Comunicatului de la Helsinki, precum transparenta, Cadrul European al Calificarilor (EQF), Sistemul European de Transfer al Creditelor pentru Educatia si Formarea Profesionala (ECVET), asigurarea calitatii, a excelentei in dobandirea deprinderilor si competentelor pentru sectoarele cheie.
 
Urmatoarele exemple de teme, care ar putea fi abordate in cadrul unui parteneriat Leonardo da Vinci au la baza Comunicatul de la Helsinki, care reflecta temele curente prioritare din cadrul politicii privind VET:
 • deschiderea VET catre flexibilitate si crearea unor conditii mai bune pentru tranzitia la viata activa;
 • intarirea sau crearea unor legaturi mai stranse intre VET si viata activa;
 • promovarea recunoasterii invatarii non-formale si informale.;
 • proiectele au durata de 2 ani
Parteneriatele Leonardo da Vinci vor produce rezultate finale care vor permite diseminarea si aplicarea lor ulterioara. Acestea pot fi descriptive sau concrete, pot lua forma unui raport, a unei conferinte, a unui CD, a unui produs concret realizat de formabili, a unui concept de formare intr-un domeniu specific al VET, etc.

Durata proiectelor de Parteneriat Leonardo da Vinci este de 2 ani.

Finantarea parteneriatelor se bazeazã pe sume forfetare prestabilite, care variazã în functie de numãrul de mobilitãti planificate de institutiile candidate.

Prin mobilitate se întelege deplasarea în strãinãtate efectuatã de o personala pentru a participa la activitãtile parteneriatului în tãrile partenere. Institutiile implicate în acelasi parteneriat pot solicita o sume diferite, în functie de posibilitãtile proprii de a trimite personal sau cursanti si pe gradul lor de implicare în activitãtile de parteneriatului.

Pot fi finantate in Romania doar institutii/organizatii cu personalitate juridica romana, intregistrate in Romania.


CINE POATE CANDIDA

 • institutii sau organizatii care ofera posibilitati de invatare in domeniile acoperite de programul sectorial Leonardo da Vinci;
  asociatii si reprezenanti ai persoanelor implicate in educatia si formarea profesionala, inclusiv asociatii ale formabililor, stagiarilor, parintilor si profesorilor;
 • intreprinderi, parteneri sociali si alti reprezentanti ai vietii active, inclusiv camere de comert si alte organizatii de comert;
 • organisme responsabile de sisteme si politici privind orice aspect legat de invatarea pe tot parcursul vietii, educatia si formarea profesionala la nivel local, regional si national;
 • centre si organisme de cercetare implicate in probleme privind invatarea pe tot parcursul vietii;
 • institutii de invatamant superior;
 • organizatii non-profit, organisme de voluntariat, ONG-uri.


AGENTIA NATIONALA
PENTRU PROGRAME COMUNITARE IN
DOMENIUL EDUCATIEI SI FORMARII PROFESIONALE
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
    ADRESA NOASTRA
Splaiul Independentei, nr. 313,
Biblioteca Centrala a Universitatii Politehnica Bucuresti,
Corp A, etajul 1, Sector 6, 060042, Bucuresti, Romania
PAGINATA.COM