ADAM
Selectie TOI
Contractare
Resurse pentru implementare
Asa da - Exemple de buna practica
Asa nu
Compendii
Contact
Noutati

Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale
Programul Tineret in actiune
Europass
Eurodesk
Portalul Student Erasmus
EST - European Shared Treasure
Link-uri Utile
Adam
EVE
Programul de burse si cooperare inter institutionala finantat prin mecanismul SEE


Proiecte transfer de inovatie Leonardo da Vinci


Depunerea candidaturilor (procesul de selctie)  pentru astfel de proiecte are loc o singura data pe an, de obicei in luna februarie. Informatiile referitoare la procesul de selectie se gasesc in Apelul National pentru Propuneri de Proiecte, apel care este publicat anual pe site-ul Agentiei Nationale, de obicei in luna decembrie.

Scopul  proiectelor  multilaterale  Leonardo da Vinci  Transfer de inovatie  este  sã  îmbunãteascã  atractivitatea  si
sistemului european VET prin adaptarea si integrarea continutului sau rezultatelor inovatoare din proiecte Leonardo
da Vinci anterioare sau din alte proiecte de inovatie în companii si sistemele de formare profesionalã publice si/sau
particulare, la nivel national, local, regional sau sectorial.

Punctul de plecare intr-un proiect de Transfer de Inovatie il reprezinta una sau mai multe solutii integrate din domeniul educatiei si formarii profesionale, care a fost deja implementata intr-una sau mai multe tari si care necesita modificari / adaptari pentru a putea fi implementata in alte tari (grup de tari).
 • Minimum 3 parteneri din 3 tari diferite participante la programul sectorial Leonardo da Vinci;
 • Identificarea a minimum o solutie inovatoare in domeniul educatiei si formarii profesionale;
 • Durata maxima a proiectului: 2 ani;
 • Contributia maxima EU: 150 000 Euro pe an (=75%);
 • Acces: orice institutie publica, semi-publica sau privata (inteprinderi, parteneri sociali, centre de cercetare, ONG-uri, etc.)
Proiectele de tip transfer de inovatie trebuie sa includa:
 • analiza si identificarea nevoilor de formare ale grupurilor tinta;
 • analiza si selectia elementelor inovatoare de educatie si formare profesionala care corespund necesitatilor de formare ale grupurilor tinta; analiza posibilitatilor de transfer de inovatie;
 • integrarea/certificarea solutiilor la nivel european, national, local, regional si/sau sectorial
Cine poate candida

In conformitate cu Decizia Consiliului 1720/2006 privind Programul de Invatare pe Tot Parcursul Vietii, accesul la acest program este deschis institutiilor si organismelor publice/private si anume:
 • Institutii sau organizatii furnizoare de invatare in domeniile acoperite de programul sectorial Leonardo da Vinci ;
 • Asociatii sau reprezentantii celor implicati in educatie si formare profesionala, inclusiv asociatiile elevilor, parintilor si cadrelor didactice;
 • Intreprinderi, parteneri sociali sau alti reprezentanti ai pietii muncii, inclusiv camerele de comert si organizatiile de comert;
 • Organisme furnizoare de servicii de orientare, consiliere si informare privind orice aspect al invatarii pe tot parcursul vietii;
 • Organisme responsabile de sistemele si politicile referitoare la orice aspect al invatarii pe tot parcursul vietii si la educatia si formarea profesionala la nivel local, regional si national;
 • Centre de cercetare si organisme ce privesc aspecte ale invatarii pe tot parcursul vietii;
 • Institutii de invatamant superior;
 • Organizatii non-profit, voluntariate, ONG-uri;


AGENTIA NATIONALA
PENTRU PROGRAME COMUNITARE IN
DOMENIUL EDUCATIEI SI FORMARII PROFESIONALE
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
    ADRESA NOASTRA
Splaiul Independentei, nr. 313,
Biblioteca Centrala a Universitatii Politehnica Bucuresti,
Corp A, etajul 1, Sector 6, 060042, Bucuresti, Romania
PAGINATA.COM