Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale
Programul Tineret in actiune
Europass
Eurodesk
Portalul Student Erasmus
EST - European Shared Treasure
Link-uri Utile
Adam
EVE
Programul de burse si cooperare inter institutionala finantat prin mecanismul SEE


Certificat institutional Leonardo da Vinci

Certificatul institutional pentru proiecte de mobilitate Leonardo da Vinci reprezinta recunoasterea capacitatii unei institutii de a implementa la standarde superioare de calitate un proiect de mobilitate Leondardo da Vinci. Aspectele legate de calitate se refera la aspecte de continut ale mobilitatii (politica, strategie, program de lucru), precum si la capacitatea operationala si financiara a institutiei.

Certificatul institutional pentru proiecte de mobilitate Leonardo da Vinci este acordat de Agentiile Nationale pe baza unei candidaturi corelate sau anexate la o candidatura pentru un proiect de mobilitate, depusa la acelasi termen limita. El se acorda pe o perioada de 4 ani. Certificatul va permite o solicitare de finantare simplificata la apelurile urmatoare.

In candidatura pentru certificat, institutia solicitanta va trebui sa isi descrie experientele si realizarile anterioare din cadrul proiectelor de mobilitate Leonardo da Vinci. Candidatura trebuie de asemenea sa puna in evidenta gradul de integrare a mobilitatii internationale in politica institutiei si sa faca dovada unui management de calitate. Trebuie descrise proiecte de dezvoltare avute in vedere pentru viitor.

Certificatul institutional pentru proiecte de mobilitate Leonardo da Vinci se acorda unui numar limitat de institutii pentru ca programul sa fie deschis si posibililor noi solicitanti. Un certificat se poate referi la mai multe grupuri tinta (IVT, PLM si/sau VETPRO), daca institutia a depus solicitari de finantare pentru proiecte de mobilitate pentru grupurile tinta respective. Certificatul este corelat cu proiectul de mobilitate pentru care s-a solicitat finantare si nu poate fi folosit automat de alte departamente sau sucursale, cu exceptia cazurilor in care aceasta situatie a fost prevazuta explicit in candidatura pentru certificat.

Agentia Nationala isi rezerva o parte din bugetul disponibil pentru aceasta actiune. Certificatul nu garanteaza automat finantarea.

Certificatul institutional pentru proiecte de mobilitate Leonardo da Vinci poate fi retras in cazul in care criteriile de calitate formulate in candidatura nu sunt respectate sau in cazul in care nu sunt respectate regulile financiare si operationale ale Programului Leonardo da Vinci.
 


AGENTIA NATIONALA
PENTRU PROGRAME COMUNITARE IN
DOMENIUL EDUCATIEI SI FORMARII PROFESIONALE
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
    ADRESA NOASTRA
Splaiul Independentei, nr. 313,
Biblioteca Centrala a Universitatii Politehnica Bucuresti,
Corp A, etajul 1, Sector 6, 060042, Bucuresti, Romania
PAGINATA.COM