GRUNDTVIG
Obiectivele programului Grundtvig
Informatii generale - Mobilitati de formare continua
Documente si resurse utile
Selectie
Contractare
Raportare
Organizarea de cursuri in Romania
Contact
Arhiva

Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale
Programul Tineret in actiune
Europass
Eurodesk
Portalul Student Erasmus
EST - European Shared Treasure
Link-uri Utile
Adam
EVE
Programul de burse si cooperare inter institutionala finantat prin mecanismul SEE


Contractare - Mobilitati de formare continua

2013

REGULI si PRECIZARI privind contractarea
Mobilitati de formare continua

Candidatii declarati aprobati pentru Grundtvig – Mobilitati de formare continua (beneficiari) vor primit finantare suma inscrisa in tabelul cu rezultate la sectiunea “grant aprobat”.  Aceasta reprezinta valoarea maxima a grantului.

Centralizatorul cu rezultate contine detalieri pe fiecare capitol bugetar in parte, acestea reprezentand sume maximale care nu vor putea fi modificate.

Pentru a intra in posesia grantului beneficiarii trebuie sa respecte pasii urmatori:

Pasul 1:  Se va comunica organizatorului de curs rezultatul procesului de selectie (aprobarea candidaturii)

Pasul 2: Se va descarca si consulta contractul de aici. Contractul se va trimite NU mai devreme de 45 de zile inainte de inceperea stagiului. Contractele trimise mai devreme de acest termen nu vor intra in procedura de contractare (nu se va face plata avansului) pana la termenul de 45 de zile inainte de inceperea stagiului, riscul fiind anularea cursului de catre organizatori. 

Pasul 3: Se vor consulta si descarca Anexele contractului (Anexa II – se genereaza in baza de date europeana la intoarcerea din mobilitate pe baza solicitarii scrise a beneficiarului, Anexa IIIAnexa IV si Anexa V). Anexele fac parte integranta din contract, dar NU se trimit odata cu acesta, ci se pastreaza si se trimit la Agentie la datele si in functie de precizarile referitoare la Anexe, asa cum sunt descrise in contract sau solicitate de AN.  

Pasul 4: Se va completa contractul, doar in campurile marcate, conform indicatiilor de mai jos si se va trimite semnat si stampilat, in original, in doua exemplare:

 

 • COD: GRU-13- MOF- ... - ... - ... (numarul de referinta al candidaturii, din listele candidatilor declarati aprobati);
 • Numele si prenumele complet (asa cum apar in actul de identitate);
 • Adresa de domiciliu completa cu localitate, codul localitatii, judet, str., nr., bloc, scara, etaj, apart.; telefon (personal, de preferinta mobil), adresa e-mail;
 • Denumirea si adresa completa a institutiei beneficiarului:
 • Detaliile conturilor bancare in EURO si LEI cu numele si prenumele titularului de cont care este obligatoriu cel al candidatului aprobat pentru finantare, numele bancii, numele sucursalei, adresa completa a sucursalei la care s-au deschis conturile;
 • Codurile IBAN ale conturilor bancare in EURO si LEI care trebuie sa contina 24 de caractere fiecare. ATENTIE! Completarea gresita a acestor coduri IBAN poate conduce la intarzierea platilor si costuri suplimentare pentru comisioane bancare pe care le suporta beneficiarul grantului.

 

 • La Articolul I.1. se vor completa:
 1. numarul de referinta al candidaturii (GRU-13- MOF- ... - ... - ... ) din listele candidatilor declarati aprobati;
 2. denumirea activitatii de formare (titlul cursului), care trebuie sa coincida cu cel ce va fi mentionat la incheierea cursului in Atestatul de participare;
 3. institutia care organizeaza cursul de formare;
 4. adresa institutiei organizatoare/ gazda;
 5. perioada in care se desfasoara cursul;
 6. locul in care se desfasoara cursul: tara si localitatea.
 • La Articolul 3.1 se va mentiona grantul maxim aprobat (care se gaseste in tabelul cu rezultatele candidatilor aprobati pentru finantare).
 • Costurile cheltuielilor de subzistenta se vor trece, din tabelul publicat, la punctul 3.1.a)
 • Costurile cheltuielilor de transport se vor trece, din tabelul publicat, la punctul 3.1.b)
 • Costurile cheltuielilor de pregatire lingvisica se vor trece, din tabelul publicat, la punctul 3.1.c)
 • Costurile cheltuielilor cu taxa de curs se vor trece, din tabelul publicat, la punctul 3.1.d)
 • Costurile cheltuielilor suplimentare pentru participarea persoanelor cu nevoi speciale se vor trece, din tabelul publicat, la punctual 3.1.e)
 • La Articolul 4.1 se va completa suma ce reprezinta 80% din grantul maxim aprobat. Pentru aceasta veti inmulti grantul maxim aprobat cu 0,8 iar rezultatul il veti completa cu doua zecimale.
 • La sectiunea SEMNATURI veti completa numele si prenumele complet al beneficiarului si al reprezentantului legal al institutiei, locul si data semnarii.

Contractul se va completa la calculator, cele doua exemplare fiind trimise prin posta la ANPCDEFP cu confirmare de primire. Nu sunt valabile contractele trimise prin fax. De asemenea, conditiile generale si anexele constituie parte integranta a prezentului contract.

 

Candidatii aprobati pentru finantare la unul dintre termenele limita din 2013, dar care nu au putut efectua cursurile de formare solicitate initial pot solicita schimbarea stagiului NUMAI pentru cursuri cu obiective si continut similare cu cele initiale, valoarea grantului ramanand aceeasi sau miscorandu-se, in functie de caz, si vor proceda astfel: 

 • Cei care vor participa la acelasi curs mentionat in formularul de candidatura, dar care se va desfasura in alta perioada decat cea aleasa initial, din perioada eligibila corespunzatoare rundei incepand cel mai tarziu la 30.04.2014, vor trimite:
  1. Cererea de schimbare a perioadei de stagiu care poate fi descarcata de aici
  2. Pre-inscrierea/ inscrierea/ invitatia la noul stagiu
  3. Documentul care motiveaza schimbarea solicitata (ex: corespondenta cu fostul organizator)
 • Cei care au fost nevoiti sa isi schimbe cursul si/sau institutia organizatoare mentionata in formularul de candidatura deoarece institutia organizatoare anuleaza cursul respectiv sau pentru ca se gasesc intr-o situatie de forta majora, care ii impiedica sa participe la stagiu (boala/ accident), vor alege doar un curs identic/ similar din punct de vedere al obiectivelor si continutului cu cel initial, care sa inceapa cel mai tarziu la 30.04.2014. Pentru aceasta se vor trimite prin posta la ANPCDEFP urmatoarele documente:
  1. Cererea de schimbare stagiu care poate fi descarcata de aici
  2. Formularul de candidatura 2013 modificat conform noului stagiu ales (nu se apasa optiunea “submit online”)
  3. Pre-inscrierea/ inscrierea/ invitatia la noul stagiu
  4. Fisa de descriere a noului stagiu ales (care include si programul stagiului)
  5. Fisa de descriere a stagiului initial (care include si programul stagiului)
  6. Documentul care motiveaza schimbarea solicitata (ex: corespondenta cu fostul organizator)
 • daca beneficiarul isi va alege un curs ce difera substantial de cursul initial aprobat, contractul de finantare semnat cu beneficiarul pentru cursul initial aprobat va fi reziliat. Astfel, beneficiarul va pierde grantul aprobat, va returna avansul primit si va putea depune o noua candidatura la urmatorul termen limita, candidatura ce va urma toate procedurile necesare pentru evaluare si selectie.


2012

REGULI si PRECIZARI privind contractarea
Mobilitati de formare continua

 1. Candidatii declarati aprobati pentru Grundtvig – Mobilitati de formare continua (beneficiari), au primit finantare suma inscrisa in tabelul cu rezultate la sectiunea “grant aprobat”.  Aceasta reprezinta valoarea maxima a grantului.
 2. Centralizatorul cu rezultate contine detalieri pe fiecare capitol bugetar in parte, acestea reprezentand sume maximale care nu vor putea fi modificate.
 3. Beneficiarii vor trimite contractul semnat si stampilat in original, in doua exemplare. Contractul poate fi descarcat de aici.
 4. Contractul se va trimite cu 45 de zile inainte de inceperea stagiului. Contractele trimise mai devreme de acest termen nu vor intra in procedura de contractare (nu se va face plata avansului) pana la termenul de 45 de zile inainte de inceperea stagiului, riscul fiind anularea cursului de catre organizatori.
 5. Se vor consulta si descarca si Anexele contractului de aici (Anexa II, Anexa III, Anexa IV si Anexa V). Anexele fac parte integranta din contract, dar NU se trimit odata cu acesta, ci se pastreaza si se trimit la Agentie la datele si in functie de precizarile referitoare la Anexe, asa cum sunt descrise in contract sau solicitate de AN. Anexele se vor descarca din sectiunea "Raportare" de pe site.
 6. Contractul se va completa doar in campurile marcate, astfel:
 • COD: GRU-12- MOF- ... - ... - ... (numarul de referinta al candidaturii, din listele candidatilor declarati aprobati);
 • Numele si prenumele complet (asa cum apar in actul de identitate);
 • Adresa de domiciliu completa cu localitate, codul localitatii, judet, str., nr., bloc, scara, etaj, apart.; telefon (personal, de preferinta mobil), adresa e-mail;
 • Denumirea si adresa completa a institutiei beneficiarului:
 • Detaliile conturilor bancare in EURO si LEI cu numele si prenumele titularului de cont care este obligatoriu cel al candidatului aprobat pentru finantare, numele bancii, numele sucursalei, adresa completa a sucursalei la care s-au deschis conturile;
 • Codurile IBAN ale conturilor bancare in EURO si LEI care trebuie sa contina 24 de caractere fiecare. ATENTIE! Completarea gresita a acestor coduri IBAN poate conduce la intarzierea platilor si costuri suplimentare pentru comisioane bancare pe care le suporta beneficiarul grantului.
 • La Articolul I.1. se vor completa:
 1. numarul de referinta al candidaturii (GRU-12- MOF- ... - ... - ... ) din listele candidatilor declarati aprobati;
 2. denumirea activitatii de formare, care trebuie sa coincida cu cel ce va fi mentionat la incheierea cursului in Atestatul de participare;
 3. institutia care organizeaza cursul de formare;
 4. adresa institutiei organizatoare/ gazda;
 5. perioada in care se desfasoara cursul;
 6. locul in care se desfasoara cursul: tara si localitatea.
 • La Articolul 3.1 se va mentiona grantul maxim aprobat (care se gaseste in tabelul cu rezultatele candidatilor aprobati pentru finantare).
 • Costurile cheltuielilor de subzistenta se vor trece, din tabelul publicat, la punctul 3.1.a)
 • Costurile cheltuielilor de transport se vor trece, din tabelul publicat, la punctul 3.1.b)
 • Costurile cheltuielilor de pregatire lingvisica se vor trece, din tabelul publicat, la punctul 3.1.c)
 • Costurile cheltuielilor cu taxa de curs se vor trece, din tabelul publicat, la punctul 3.1.d)
 • Costurile cheltuielilor suplimentare pentru participarea persoanelor cu nevoi speciale se vor trece, din tabelul publicat, la punctual 3.1.e)
 • La Articolul 4.1 se va completa suma ce reprezinta 80% din grantul maxim aprobat. Pentru aceasta veti inmulti grantul maxim aprobat cu 0,8 iar rezultatul il veti completa cu doua zecimale.
 • La sectiunea SEMNATURI veti completa numele si prenumele complet al beneficiarului si al reprezentantului legal al institutiei, locul si data semnarii.

Contractul se va completa la calculator, cele doua exemplare fiind trimise prin posta la ANPCDEFP cu confirmare de primire. Nu sunt valabile contractele trimise prin fax. De asemenea, conditiile generale si anexele constituie parte integranta a prezentului contract.

 

7. Candidatii aprobati pentru finantare la unul dintre termenele limita din 2012, dar care nu au putut efectua cursurile de formare solicitate initial pot solicita schimbarea cursului NUMAI pentru cursuri cu obiective si continut similare cu cele initiale, valoarea grantului ramanand aceeasi sau miscorandu-se, in functie de caz, si vor proceda astfel: 

 • Cei care vor participa la acelasi curs mentionat in formularul de candidatura, dar care se va desfasura in alta perioada decat cea aleasa initial, din perioada eligibila corespunzatoare rundei incepand cel mai tarziu la 30.04.2012, vor trimite:
  1. Cererea de schimbare a perioadei de stagiu care poate fi descarcata de aici
  2. Pre-inscrierea/ inscrierea/ invitatia la noul stagiu
  3. Documentul care motiveaza schimbarea solicitata (ex: corespondenta cu fostul organizator)
  4. Contractul 2012 publicat pe site, completat cu informatii privind noul stagiu, datat ulterior cererii (in situatia in care nu a fost incheiat un contract pentru stagiul initial aprobat) -se va trimite numai dupa aprobarea cererii de schimbare.
 • Cei care au fost nevoiti sa isi schimbe cursul si/sau institutia organizatoare mentionata in formularul de candidatura deoarece institutia organizatoare anuleaza cursul respectiv sau pentru ca se gasesc intr-o situatie de forta majora, care ii impiedica sa participe la stagiu (boala/ accident), vor alege doar un curs identic/ similar din punct de vedere al obiectivelor si continutului cu cel initial, care sa inceapa cel mai tarziu la 30.04.2013. Pentru aceasta se vor trimite prin posta la ANPCDEFP urmatoarele documente:
  1. Cererea de schimbare stagiu care poate fi descarcata de aici
  2. Formularul de candidatura 2012 modificat conform noului stagiu ales (nu se apasa optiunea “submit online”)
  3. Pre-inscrierea/ inscrierea/ invitatia la noul stagiu
  4. Fisa de descriere a noului stagiu ales (care include si programul stagiului)
  5. Fisa de descriere a stagiului initial (care include si programul stagiului)
  6. Documentul care motiveaza schimbarea solicitata (ex: corespondenta cu fostul organizator)
  7. Contractul 2012 publicat pe site, cu datele noului stagiu (in situatia in care nu a fost incheiat un contract pentru stagiul initial aprobat) -se va trimite numai dupa aprobarea cererii de schimbare.
 • daca beneficiarul isi va alege un curs ce difera substantial de cursul initial aprobat, contractul de finantare semnat cu beneficiarul pentru cursul initial aprobat va fi reziliat. Astfel, beneficiarul va pierde grantul aprobat, va returna avansul primit si va putea depune o noua candidatura la urmatorul termen limita, candidatura ce va urma toate procedurile necesare pentru evaluare si selectie.2011

 

REGULI si PRECIZARI privind contractarea
Mobilitati de formare continua
- la unul dintre termenele limita 2011

 1. Candidatii declarati aprobati pentru finantarea Grundtvig - Mobilitati de formare continua (beneficiari), au primit ca buget suma inscrisa in tabelul cu rezultatele stagiilor de formare ca suma aprobata. Aceasta reprezinta valoarea maxima a bursei.
 2. Tabelul cu rezultate contine detalieri pentru fiecare categorie de cheltuieli, suma reprezentand, de asemenea, valoarea maxima si nu poate fi modificata.
 3. Beneficiarii vor trimite contractul semnat si stampilat in original, in doua exemplare, contractul putand fi descarcat de aici.
 4. Contractul se va trimite cu 45 de zile inainte de inceperea stagiului. Contractele trimise mai devreme de acest termen nu vor intra in procedura de contractare (nu se va face plata avansului) pana la termenul de 45 de zile inainte de inceperea stagiului, riscul fiind anularea cursului de catre organizatori.
 5. Se vor consulta si descarca si Anexele contractului de aici (Anexa II, Anexa III, Anexa IV si Anexa V). Anexele fac parte integranta din contact, dar NU se trimit odata cu acesta, ci se pastreaza si se trimit la Agentie la datele si in functie de precizarile referitoare la Anexe, asa cum sunt descrise in contract sau solicitate de AN. Anexele se vor descarca din sectiunea "Raportare" de pe site.
 6. Contractul se va completa doar in campurile marcate, astfel:
 • COD: GRU-11- MOF- ... - ... - ... (numarul de referinta al candidaturii, din listele candidatilor declarati aprobati);
 • Numele si prenumele complet (asa cum apar in actul de identitate);
 • Adresa de domiciliu completa cu localitate, codul localitatii, judet, str., nr., bloc, scara, etaj, apart.; telefon (personal, de preferinta mobil), adresa e-mail;
 • Denumirea si adresa completa a institutiei beneficiarului:
 • Detaliile conturilor bancare in EURO si LEI cu numele si prenumele titularului de cont care este obligatoriu cel al candidatului aprobat pentru finantare, numele bancii, numele sucursalei, adresa completa a sucursalei la care s-au deschis conturile;
 • Codurile IBAN ale conturilor bancare in EURO si LEI care trebuie sa contina 24 de caractere fiecare. ATENTIE! Completarea gresita a acestor coduri IBAN poate conduce la intarzierea platilor si costuri suplimentare pentru comisioane bancare pe care le suporta beneficiarul grantului.
 • La Articolul I.1. se vor completa:
 1. numarul de referinta al candidaturii (GRU-11- MOF- ... - ... - ... ) din listele candidatilor declarati aprobati;
 2. denumirea activitatii de formare, care trebuie sa coincida cu cel ce va fi mentionat la incheierea cursului in Atestatul de participare;
 3. institutia care organizeaza cursul de formare;
 4. adresa institutiei organizatoare/ gazda;
 5. perioada in care se desfasoara cursul;
 6. locul in care se desfasoara cursul: tara si localitatea.
 • La Articolul 3.1 se va mentiona grantul maxim aprobat (care se gaseste in tabelul cu rezultatele candidatilor aprobati pentru finantare).
 • Costurile cheltuielilor de subzistenta se vor trece, din tabelul publicat, la punctul 3.1.a)
 • Costurile cheltuielilor de transport se vor trece, din tabelul publicat, la punctul 3.1.b)
 • Costurile cheltuielilor de pregatire lingvisica se vor trece, din tabelul publicat, la punctul 3.1.c)
 • Costurile cheltuielilor cu taxa de curs se vor trece, din tabelul publicat, la punctul 3.1.d)
 • Costurile cheltuielilor suplimentare pentru participarea persoanelor cu nevoi speciale se vor trece, din tabelul publicat, la punctual 3.1.e)
 • La Articolul 4.1 se va completa suma ce reprezinta 80% din grantul maxim aprobat. Pentru aceasta veti inmulti grantul maxim aprobat cu 0,8 iar rezultatul il veti completa cu doua zecimale.
 • La sectiunea SEMNATURI veti completa numele si prenumele complet al beneficiarului si al reprezentantului legal al institutiei, locul si data semnarii.

Contractul se va completa la calculator, cele doua exemplare fiind trimise prin posta la ANPCDEFP cu confirmare de primire. Nu sunt valabile contractele trimise prin fax. De asemenea, conditiile generale si anexele constituie parte integranta a prezentului contract.

 

7. Candidatii aprobati pentru finantare la unul dintre termenele limita din 2011, dar care nu au putut efectua cursurile de formare solicitate initial pot solicita schimbarea cursului NUMAI pentru cursuri cu obiective si continut similare cu cele initiale, valoarea grantului ramanand aceeasi, si vor proceda astfel: 
 • Cei care vor participa la acelasi curs mentionat in formularul de candidatura, dar care se va desfasura in alta perioada decat cea aleasa initial, din perioada eligibila corespunzatoare rundei incepand cel mai tarziu la 30.04.2012, vor trimite:
  1. Cererea de schimbare a perioadei de stagiu care poate fi descarcata de aici
  2. Pre-inscrierea/ inscrierea/ invitatia la noul stagiu
  3. Documentul care motiveaza schimbarea solicitata (ex: corespondenta cu fostul organizator)
  4. Contractul 2011 publicat pe site, completat cu informatii privind noul stagiu, datat ulterior cererii (in situatia in care nu a fost incheiat un contract pentru stagiul initial aprobat).
 • Cei care au fost nevoiti sa isi schimbe cursul si/sau institutia organizatoare mentionata in formularul de candidatura deoarece institutia organizatoare anuleaza cursul respectiv sau pentru ca se gasesc intr-o situatie de forta majora, care ii impiedica sa participe la stagiu (boala/ accident), vor alege doar un curs identic/ similar din punct de vedere al obiectivelor si continutului cu cel initial, care sa inceapa cel mai tarziu la 30.04.2012. Pentru aceasta se vor trimite prin posta la ANPCDEFP urmatoarele documente:
  1. Cererea de schimbare stagiu care poate fi descarcata de aici
  2. Formularul de candidatura 2011 modificat conform noului stagiu ales (nu se apasa optiunea “submit online”)
  3. Pre-inscrierea/ inscrierea/ invitatia la noul stagiu
  4. Fisa de descriere a noului stagiu ales (care include si programul stagiului)
  5. Fisa de descriere a stagiului initial (care include si programul stagiului)
  6. Documentul care motiveaza schimbarea solicitata (ex: corespondenta cu fostul organizator)
  7. Contractul 2011 publicat pe site, cu datele noului stagiu (in situatia in care nu a fost incheiat un contract pentru stagiul initial aprobat).
 • daca beneficiarul isi va alege un curs ce difera substantial de cursul initial aprobat, contractul de finantare semnat cu beneficiarul pentru cursul initial aprobat va fi reziliat. Astfel, beneficiarul va pierde grantul aprobat, va returna avansul primit si va putea depune o noua candidatura la urmatorul termen limita, candidatura ce va urma toate procedurile necesare pentru evaluare si selectie.
REGULI si PRECIZARI privind contractarea
Mobilitati de formare continua - la unul dintre termenele limita 2010
 1. Candidatii declarati aprobati pentru finantarea Grundtvig - Mobilitati de formare continua (beneficiari), au primit ca buget suma inscrisa in tabelul cu rezultatele stagiilor de formare ca suma aprobata. Aceasta reprezinta valoarea maxima a bursei.
 2. Tabelul cu rezultate contine detalieri pentru fiecare categorie de cheltuieli, suma reprezentand, de asemenea, valoarea maxima si nu poate fi modificata.
 3. Beneficiarii vor trimite contractul semnat si stampilat in original, in doua exemplare, contractul putand fi descarcat de aici.
 4. Se vor consulta si descarca si Anexele contractului de aici (Anexa II, Anexa III, Anexa IV, Anexa V). Anexele fac parte integranta din contact, dar NU se trimit odata cu acesta, ci se pastreaza si se trimit la Agentie la datele si in functie de precizarile referitoare la Anexe, asa cum sunt descrise in contract sau solicitate de AN.
 5. Contractul se va completa doar in campurile marcate, astfel:
 • COD: GRU-10- MOF- ... - ... - ... (numarul de referinta al candidaturii, din listele candidatilor declarati aprobati);
 • Numele si prenumele complet (asa cum apar in actul de identitate);
 • Adresa de domiciliu completa cu localitate, codul localitatii, judet, str., nr., bloc, scara, etaj, apart.; telefon (personal, de preferinta mobil), adresa e-mail;
 • Denumirea si adresa completa a institutiei beneficiarului:
 • Detaliile conturilor bancare in EURO si LEI cu numele si prenumele titularului de cont care este obligatoriu cel al candidatului aprobat pentru finantare, numele bancii, numele sucursalei, adresa completa a sucursalei la care s-au deschis conturile;
 • Codurile IBAN ale conturilor bancare in EURO si LEI care trebuie sa contina 24 de caractere fiecare. ATENTIE! Completarea gresita a acestor coduri IBAN poate conduce la intarzierea platilor si costuri suplimentare pentru comisioane bancare pe care le suporta beneficiarul grantului.
 • La Articolul I.1. se vor completa:
 1. numarul de referinta al candidaturii (GRU-10- MOF- ... - ... - ... ) din listele candidatilor declarati aprobati;
 2. titlul activitatii de formare, care trebuie sa coincida cu cel ce va fi mentionat la incheierea cursului in Atestatul de participare;
 3. institutia care organizeaza cursul de formare;
 4. adresa institutiei organizatoare/ gazda;
 5. perioada in care se desfasoara cursul;
 6. locul in care se desfasoara cursul: tara si localitatea.
 • La Articolul 3.1 se va mentiona grantul maxim aprobat (care se gaseste in tabelul cu rezultatele candidatilor aprobati pentru finantare).
 • Costurile cheltuielilor de subzistenta se vor trece, din tabelul publicat, la punctul 3.1.a)
 • Costurile cheltuielilor de transport se vor trece, din tabelul publicat, la punctul 3.1.b)
 • Costurile cheltuielilor de pregatire lingvisica se vor trece, din tabelul publicat, la punctul 3.1.c)
 • Costurile cheltuielilor cu taxa de curs se vor trece, din tabelul publicat, la punctul 3.1.d)
 • Costurile cheltuielilor suplimentare pentru participarea persoanelor cu nevoi speciale se vor trece, din tabelul publicat, la punctual 3.1.e)
 • La Articolul 4.1 se va completa suma ce reprezinta 80% din grantul maxim aprobat. Pentru aceasta veti inmulti grantul maxim aprobat cu 0,8 iar rezultatul il veti completa cu doua zecimale.
 • La sectiunea SEMNATURI veti completa numele si prenumele complet al beneficiarului si al reprezentantului legal al institutiei, locul si data semnarii.
Contractul se va completa la calculator, cele doua exemplare fiind trimise prin posta la ANPCDEFP cu confirmare de primire. Nu sunt valabile contractele trimise prin fax. De asemenea, conditiile generale si anexele constituie parte integranta a prezentului contract.
 
 1. Candidatii aprobati pentru finantare la unul dintre termenele limita din 2010, dar care nu au putut efectua cursurile de formare solicitate initial pot solicita schimbarea cursului NUMAI pentru cursuri cu obiective si continut similare cu cele initiale, valoarea grantului ramanand aceiasi, si vor proceda astfel: 
 • Cei care vor participa la acelasi curs mentionat in formularul de candidatura, dar care se va desfasura in alta perioada decat cea aleasa initial, din perioada eligibila corespunzatoare rundei, vor trimite:
 1. Cerere de schimbare a cursului care poate fi descarcata de aici si documentele prevazute de aceasta; va recomandam, daca este posibil, sa optati pentru urmatoare sesiune a aceluiasi curs, pana la data de 10.06.2011
 2. Contractul 2010 publicat pe site, completat cu informatii privind noul curs, datat ulterior cererii.
 • Cei care au fost nevoiti sa isi schimbe cursul si/sau institutia organizatoare mentionata in formularul de candidatura deoarece institutia organizatoare anuleaza cursul respectiv sau pentru ca se gasesc intr-o situatie de forta majora, care ii impiedica sa participe la stagiu (boala/ accident), vor alege doar un curs identic/ similar din punct de vedere al obiectivelor si continutului cu cel initial, organizat pana la data de 10.06.2011. Pentru aceasta se vor trimite prin posta la A.N.P.C.D.E.F.P urmatoarele documente:
 1. Cerere de schimbare a cursului, care poate fi descarcata de aici si documentele prevazute de aceasta; 
 2. Un document care sa contina doar acele sectiuni din formularul de candidatura 2010 care se modifica conform noului curs ales;
 3. Descrierea noului curs ales care sa contina si agenda lui
 4. Contractul 2010 publicat pe site, cu datele noului curs. 
 • daca beneficiarul isi va alege un curs ce difera substantial de cursul initial aprobat, contractul de finantare semnat cu beneficiarul pentru cursul initial aprobat va fi reziliat. Astfel, beneficiarul va pierde grantul aprobat, va returna avansul primit si va putea depune o noua candidatura la urmatorul termen limita, candidatura ce va urma toate procedurile necesare pentru evaluare si selectie.
 
 


AGENTIA NATIONALA
PENTRU PROGRAME COMUNITARE IN
DOMENIUL EDUCATIEI SI FORMARII PROFESIONALE
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
    ADRESA NOASTRA
Splaiul Independentei, nr. 313,
Biblioteca Centrala a Universitatii Politehnica Bucuresti,
Corp A, etajul 1, Sector 6, 060042, Bucuresti, Romania
PAGINATA.COM